LOKALIZACJA I OTOCZENIE

Nieruchomość położona jest w gminie Konstancin-Jeziorna w miejscowości Borowina. Gmina ta sąsiaduje bezpośrednio z Warszawą (ok. 20 km od centrum) od jej strony południowej. Czyste powietrze Konstancin-Jeziorna zawdzięcza otoczeniu kompleksem lasów Chojnowsko-Słomczyńskich, gdzie utworzono rezerwaty przyrody. Na północy graniczy z Lasem Kabackim oraz powsińskim ogrodem botanicznym od wschodu z rzeką Wisłą. Bogactwem Konstancina jest uzdrowiskowy mikroklimat oraz złoża termalnej solanki. Najważniejsze miejsca Konstancina to Park Zdrojowy i tężnia solankowa. Głównym centrum komercyjnym od niedawna jest Stara Papiernia, odrestaurowany zabytkowy obiekt papierni z XIX w. W gminie przeważa zabudowa jednorodzinna, w dużej mierze rezydencjonalna. Częściowo są to zabytkowe obiekty w stylu pałacowym i dworkowym wybudowane na przełomie XIX/XX w. i w XX w. Walory przyrodnicze i architektoniczne Konstancina sprawiają, iż jest to jedno z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania ludzi ze świata polityki, kultury, sztuki, dyplomatów oraz przedstawicieli biznesu, w rejonie aglomeracji warszawskiej. Dodatkowym atutem są znajdujące się tu renomowane placówki oświatowe i przedszkola jak anglojęzyczna American School of Warsaw, Szkoła Montessori czy Kid”s Academy.

Miejscowość Borowina na terenie której planuje się inwestycję to rozwijający się dynamicznie rejon Konstancina-Jeziornej. To zielona i spokojna okolica z dominującą nową zabudową oraz wieloma prestiżowymi inwestycjami osiedlowymi (m.in.: www.RezydencjeChojnów.pl , www.MiedzyWierzbami.pl, www.ChojnowPark.pl). Borowina położona jest w bezpośredniej otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (pow.67,67 km/2) gdzie znajduje się 11 rezerwatów przyrody.

Grunt inwestycyjny położony jest w bezpośredniej otulinie Chojnowskiego Parku, między ul.Zaleśną i ul.Topolową jednak nie przylega do żadnej z nich. Sąsiadujące z gruntem od strony południowej działki są zabudowane wolnostojącymi nowymi domami jednorodzinnymi. Od północy sąsiaduje bezpośrednio z lasem oraz leśniczówką. Pozostałe sąsiadujące działki nie są zabudowane i zgodnie z wcześniej obowiązującym normatywem MPZP są nie mniejsze niż 1500m/2 (obecnie zmieniono dopuszczalną pow. minimalną działek na 975m/2) z dopuszczoną na nich zabudową budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. W niedalekiej odległości (przedłużenie ul.Topolowej) jest mało znane i uczęszczane wejście na szlak Parku Chojnowskiego oraz stadnina koni. W odległości ok. 10 min drogi od Borowiny powstać ma najnowocześniejsze pole golfowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Do Konstancina istnieje dobry dojazd zarówno przez warszawską dzielnicę Wilanów ul.Przyczółkową jak i przez Piaseczno trzy pasmową ul.Puławską. Miasto posiada stałe połączenia autobusowe z Warszawą oraz pobliskim Piasecznem obsługiwane przez Zakład Transportu Miejskiego. Zarówno ul.Zaleśna jak i ul.Topolowa, w których rejonie znajduje się planowana inwestycja, są lokalnymi ulicami asfaltowymi. Obecnie jednak (07/2008) trwa budowa w tych ulicach miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, czyli położenie nowej nawierzchni asfaltowej nastąpić ma jeszcze w 2008 roku.

Do gruntu inwestycyjnego od ul.Topolowej prowadzi prywatna utwardzona droga o szerokości 8m i długości 102m (zdj. w zał.) , na której przygotowano podkład pod nawierzchnię (projektowana kostka bauma).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) terenów miejscowości Kawęczynek-Borowina na terenie gruntu inwestycyjnego oraz w jego rejonie przewiduje się ekstensywną zabudowę mieszkaniową. Plan dopuszcza tu budowę jedynie budynków jednorodzinnych wolnostojących o wysokości nie większej niż 10m na działkach nie mniejszych niż 975m/2, przy zachowaniu wskaźnika intensywności 0,15 oraz 85% powierzchni biologicznie czynnej. Dozwolona jest budowa budynków dwukondygnacyjnych (parter + 1 kondygnacja - poddasze użytkowe).

MPZP wyklucza lokalizację zabudowy jednorodzinnej wysokiej w układzie szeregowym oraz zabudowy wielorodzinnej. Nie przewiduje możliwości lokalizacji obiektów przemysłowych.

MEDIA

Wzdłuż ul.Topolowej ułożone są wszystkie sieci mediów miejskich (energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna).

Obecnie przez północną część działki 38/2, wzdłuż ściany lasu, przebiega napowietrzna linia energetyczna 15kV. W dniu 4 czerwca 2008 roku właściciel linii ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. wydał zgodę oraz warunki techniczne na przebudowę linii z napowietrznej na podziemną.

STAN PRAWNY - na podstawie KW Nr WA5M/00238425/4

Nieruchomość położona w gminie Konstancin-Jeziorna w miejscowości Kawęczynek-Borowina, nr działki 38/2, działka niezabudowana o powierzchni 20200m/2 (Dział I Księgi Wieczystej-KW).

Właścicielem nieruchomości jest Jacek Karol Namyslowski (Dział II KW) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Genesis Development z siedzibą w Warszawie przy ul.Obrońców 14.

Zapisane w Dziale I KW prawo służebności stanowi, iż każdoczesny właściciel dz.nr 38/2 (nieruchomość władająca) posiada służebność gruntową na działce 38/23 (prywatna droga dojazdowaga dojazdowa od ul.Topolowej do dz.nr 38/2) polegającą na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia wszystkich mediów (od ul.Toponr. 38/2). Jednocześnie ustanowiono notarialnie na działce 38/23 użytkowanie na rzecz wszystkich właściwych miejscowo dostawców mediów.

KONCEPCJA ZABUDOWY (budynki niepodpiwniczone)

Zgodnie z MPZP przedstawiony projekt koncepcyjny przewiduje budowę sześciu domów jednorodzinnych wolnostojących nie podpiwniczonych w stylu rezydencjonalnym (dwa podobne architektonicznie typy budynków 3*typ A+3*typ B) o powierzchniach użytkowych:

na działce 1998, 46m/2 – pow. użytkowa budynku 414 m/2 (typ B)

na działce 2264, 61m/2 – pow. użytkowa budynku 414 m/2 (typ B)

na działce 2937, 22m/2 – pow. użytkowa budynku 414 m/2 (typ B)

na działce 3784, 72m/2 – pow. użytkowa budynku 432 m/2 (typ A)

na działce 4117, 81m/2 – pow. użytkowa budynku 432 m/2 (typ A)

na działce 4236, 11m/2 - – pow. użytkowa budynku 432 m/2 (typ A)

Podział nieruchomości na działki j.w. wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym uzgodniony został wstępnie w wydziałach architektury i geodezji Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna.

KONCEPCJA ZABUDOWY (budynki podpiwniczone)

Zgodnie z MPZP, dzięki poziomowi wód gruntowych na głębokości 170-215cm (wykonano 6 badań gruntowych pod projektowane budynki), możliwe jest zwiększenie powierzchni użytkowej budynków do około 600m/2 poprzez ich podpiwniczenie. Powierzchnię mieszkalną parteru zwiększyć można wówczas poprzez zaprojektowanie garaży na poziomie minus 1. W piwnicy budynku możliwa jest również budowa krytych basenów (w ulicy Topolowej głębokość kanalizacji = 3,5m).